Je verbouwproject in veilige banen


Als veiligheidscoördinator leidt M-Advies jouw bouw- of verbouwingsproject in veilige banen. Je mag rekenen op een snelle service en een stipte opvolging van de werkzaamheden. Eventuele veiligheidskwesties worden meteen aangekaart en gerapporteerd.

In welke gevallen moet je een veiligheidscoördinator aanstellen?


In vrijwel alle nieuwbouw- en verbouwingsprojecten moet je een veiligheidscoördinator aanstellen.

De wetgever stelt dat een veiligheidscoördinator verplicht is wanneer twee of meer aannemers op hetzelfde moment of na elkaar op een werf aan de slag gaan. Over welke werkzaamheden het dan gaat, speelt in feite geen rol.

Een veiligheidscoördinator heeft zowel een opdracht in de aanloop naar de bouwwerken als tijdens de bouwfase zelf.

Afbeelding van een EPB rapport - M-Advies

Wat omvat mijn taak als veiligheidscoördinator?


Tijdens de ontwerpfase

In de ontwerpfase analyseer ik vanuit veiligheidsoogpunt het ontwerpplan van de architect. Deze analyse vormt de basis voor het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan. Dit plan beschrijft alle maatregelen die moeten genomen worden tijdens de werkzaamheden. In deze fase stel ik ook een eerste versie op van het postinterventiedossier (PID) en start ik een coördinatiedagboek dat wordt aangevuld tijdens de werken.

Tijdens de realisatie van het project

Als veiligheidscoördinator voer ik tijdens de werken regelmatig werfinspecties uit. Ik controleer daarbij nauwgezet of de werken veilig verlopen en of alle veiligheidsvoorschriften correct worden opgevolgd.

Mijn bevindingen geef ik weer in het coördinatiedagboek. De bouwheer, de aannemer en de architect ontvangen mijn opmerkingen, waarna zij de nodige maatregelen moeten nemen. Tijdens de werken pas ik het veiligheids- en gezondheidsplan aan en finaliseer ik het postinterventiedossier.

In dit dossier vind je alle documentatie en informatie die latere interventies aan het gebouw veilig en eenvoudig moeten laten verlopen. Bij een eventuele verkoop ben je verplicht het aangevulde postinterventiedossier te overhandigen aan de notaris die de verkoop regelt.

Wat is mijn prijs als veiligheidscoördinator?


De prijs is afhankelijk van verscheidene factoren, hierdoor kan je best een prijsofferte aanvragen aan de hand van je project, zo kunnen we u onze beste prijs geven afgestemd op uw project. Vraag een offerte aan

Advies met toegevoegde waarde

Méér dan alleen het verplichte papierwerk